Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Aktywność w wodzie i ekologia na co dzień”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel ogólny

2. Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców

Cel szczegółowy

2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców

Przedsięwzięcie

2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu

Wskaźnik produktu: Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 50 osób – wskaźnik obowiązkowy do osiągnięcia Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno–informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu – 50 osób

Wartość dofinansowania:  

8 194,00 zł
Okres realizacji projektu 01.10.2020-30.09.2021

 

Wersja XML