Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Razem dla środowiska

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł projektu

„Razem dla środowiska"

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel ogólny

2. Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców

Cel szczegółowy

2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców

Przedsięwzięcie

2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu

Wskaźnik produktu: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 100 osób – obowiązkowy do osiągnięcia.

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu – 100 osób

Wartość dofinansowania:  

8 314,00 zł
Okres realizacji projektu 01.10.2020-30.09.2021
Wersja XML