Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Integracja poprzez EkoEdukację

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł projektu

„Integracja poprzez EkoEdukację”

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel ogólny

2. Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców

Cel szczegółowy

2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców

Przedsięwzięcie

2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 50 osób – wskaźnik obowiązkowy do osiągnięcia.

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu –  50 osób

Wartość dofinansowania:  

8 560,00 zł
Okres realizacji projektu 01.10.2020-30.09.2021
 • „Integracja poprzez EkoEdukację” zajęcia z EkoRobotyki

  Plakat promujący projekt EKOROBOTYKA. U góry logotypy projektu: od lewej Flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki w okręgu na niebieskim tle, następnie logotyp Stobrawskiego Zielonego Szlaku Jasno zielona wstęga na ciemnozielonym tle, następnie logotyp programu LEADER, następnie logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. poniżej logotypów tekst: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 Programu Obszarów Wiejskich na lata 20104-2020
Zadanie „Integracja poprzez EkoEdukację”
realizowane w ramach projektu grantowego 
pn. „Akcje edukacyjne i integracyjne” 
 Zapraszamy na zajęcia z EkoRobotyki
Terminy zajęć:
30.06.2021r. Kurznie, Świetlica 
od 10:00-12:30
01.07.2021r. Popielów, Centrum Kultury
od 10:00-13:30
02.07.2021r. Stare Siołkowice, Świetlica Terapii Zajęciowej od 10:00-12:30
Stobrawa od 13:00-14:00
05.07.2021r. Karłowice, Dom Kultury 
od 10:00-12:30 
W ramach projektu zostanie przeprowadzony innowacyjny cykl 
działań integrujących trzy grupy społeczne: seniorów, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz dzieci i młodzież z obszaru LGD.
-> EkoRobotyka- budowanie prototypów robotów, które mogłyby być wykorzystane 
w szeroko rozumianych działaniach na rzecz środowiska, np. wiatraki, śmieciarki. 
-> Mobilna EkoRobotyka – działania z edukacji ekologicznej prowadzonych przez Gminę Popielów na imprezach/spotkaniach/piknikach organizowanych na terenie LGD Stobrawski Zielony Szlak w okresie trwania projektu.
Organizator: Gmina Popielów, obok herb Gminy Popielów oraz napis Tutaj mieszka się dobrze!.
z prawej strony grafika przedstawiająca robota. poniżej dane kontaktowe: tel. 774275830, email: promocja@popielow.pl
Po środku plakatu z lewej strony grafika przedstawiająca kulę ziemską z drzewami wokół kuli ziemskiej. po prawej stronie grafika przestawiająca wiatrak.
  Data publikacji: 30-06-2021 15:30
Wersja XML