Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej – ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia

współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej – ul. Pokojskiej w miejscowości Lubienia

Kwota dofinansowania

940 558,68 zł

Całkowita wartość inwestycji

1 343 655,26 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa stanu technicznego drogi – ul. Pokojskiej w Lubieni, poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 metrów wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Działania przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. Ponadto realizacja niniejszego zadania pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej na terenie wiejskim.

Planowane efekty rzeczowe

Długość budowanego odcinka drogi: 860 mb
Szerokość jezdni: 3,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

Rok realizacji

2021

Wersja XML