Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje KRUS dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje informacje dotyczące:

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

PDFUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie
DOCXUbezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

Jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej

PDFJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej
DOCXJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej

Wersja XML