Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona oraz

Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.02.00 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn.Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami

Nr Umowy

RPOP.05.02.00-16-0001/20-00

Wartość Projektu

Ogółem: 528 677,00 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  449 375,45 zł 
Z budżetu Partnerów Projektu – 79 301,55 zł

Okres realizacji

Od 2021 r. – do 2022r.

Cele Projektu

Głównym celem jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie, poprzez wdrożenie kompleksowych działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców, służących kształtowaniu postaw proekologicznych, poprzez promowanie i naukę selektywnego zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego oraz uświadomienie problemu nadmiernej ilości odpadów, a także zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych (szkło, papier, tworzywa) oraz innych odpadów zbieranych selektywnie.

Realizacja Projektu 

Projekt obejmuję zadania takie jak:

 1. Edukacyjne centra recyklingowe w miejscowości Stare Siołkowice, Popielów i Karłowice składające się z:
 • Zgniatacza do puszek,
 • Kosza na zużyte baterie,
 • Lokalnego Punkt Elektroodpadów,
 • Pojemników do segregacji: 1 dwufrakcyjny (papier, szkło), jednofrakcyjny (odpady zmieszane), 1 frakcyjny (odpady plastikowe i metalowe);
 1. Edukacyjne kosze na śmieci przy istniejących placach zabaw
 • Edukacyjne pojemniki na śmieci ( czarny - zmieszane, żółty - plastik, niebieski - papier, szkoło - zielony) z komunikatorem dźwiękowym;
 1. Kompleksowa kampania edukacyjna pod hasłem "Mocni w recyklingu";
 2. Aplikacja mobilna z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych;
 3. Wyposażenie jednostek Gminy Popielów w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;     
 4. Szkolenie dla pracowników Urzędów Gminy z terenu województwa opolskiego z zakresu gospodarki odpadami;
 5. Przeprowadzenie akcji sprzątania świata na terenie Gminy Popielów;
 6. Organizacja pikniku ekologicznego w Karłowicach na otwarcie Centrum Recyklingu – zadanie realizowane będzie przez Partnera Projektu: Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona

Organizacja pikniku ekologicznego w Starych Siołkowicach na otwarcie Centrum Recyklingu - zadanie realizowane będzie przez Partnera Projektu: Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice

Współrealizatorzy   projektu
 1. Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona 
  Kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice
  Tel. 602 637 560, fax. brak,
 2. Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice
  Kontakt: ul. Michała 55, 46-083 Stare Siołkowice
  Tel. 534 865 178, fax. brak,

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

 1. Irena Michno - e-mail: , tel. 77 427 58 50
 2. Beata Kupczyk – Piechota - e-mail: , tel. 77 427 58 52
 3. Marcel Kokot - e-mail: , tel. 77 427 58 51

 

Wersja XML