Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010.01.13 - SPOTKANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ - OPOLSZCZYZNA

Brak opisu obrazka    W dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Popielowie odbędzie się spotkanie członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Spotkanie dotyczy przedstawienia etapu sporządzanej strategii oraz kierunków działania Lokalnej Grupy Rybackiej, a także inwestycji związanych z Programem Operacyjnym „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” – Oś Priorytetowa 4,  dla potencjalnych beneficjentów.

Wersja XML