Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2009.11.27 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karłowice i Kurznie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karłowice i Kurznie stała się faktem.

Brak opisu obrazka     W dniu 25 listopada 2009r Wójt Gminy Popielów  Dionizy Duszyński podpisał umowę z firmą „INSBUD” sp. z o.o. Projekt z siedzibą w Opolu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wymianę sieci wodociągowej w Kurzniach”.

    Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

   Łączne wydatki  inwestycyjne przeznaczone na ten cel to kwota 8 352 896,16 zł. Środki zostaną wydatkowane w latach 2009-2012.

 

Wersja XML