Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa Gmina

Brak opisu obrazka
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Brak opisu obrazka

Gmina Popielów

w ramach Osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

realizuje

projekt pn. Cyfrowa Gmina

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Cyfrowa Gmina

Nr Umowy

2950/1/2021

Wartość Projektu

Ogółem: 239 070,00 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  100%
 

Okres realizacji

Od 2022 r. – do 2023r.

Cele Projektu

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy w Popielowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie oraz szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

  1. Dariusz Ciećkiewicz - e-mail: , tel. 77 427 58 55

Strona projektu

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Wersja XML