Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

zrealizowała

projekt pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice

współfinansowany w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Informacja o dofinasowaniu

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa  funduszu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nazwa projektu

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice

Kwota dofinasowania

1 132 273,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

 1 132 289,00 zł

Cel projektu 

Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko odpadów i jest uzupełnieniem systemu zarządzania odpadami komunalnymi. Zaspokoi tym samym potrzeby mieszkańców, jednocześnie wpływa pozytywnie na ochronę środowiska, ponieważ odpady w pierwszej kolejności przekazywane będą do odzysku lub ponownego wykorzystania.

Planowane efekty rzeczowe

Zakres wykonanych robót obejmował m.in. wykonanie:

 • placu o powierzchni utwardzonej (kostka brukowa),
 • ogrodzenia placu,
 • budynku magazynowego o konstrukcji stalowej,
 • zadaszonej wiaty,
 • przyłączy - wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznego,
 • oświetlenia i monitoringu terenu,
 • wyposażenie obiektu w niezbędne kontenery na poszczególne rodzaje odpadów

Rok realizacji

 1.  

 

Wersja XML