Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na ogród przydomowy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość – część  działki niezabudowanej nr 440/1 km. 2 obręb Karłowice o pow. 0,0985 ha, wymienioną w wykazie.

Skany:
PDFZarządzenie Nr 0050/649/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/649/2022 - wykaz nieruchomości

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050/649/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/649/2022 - wykaz nieruchomości

Wersja XML