Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

Wójt Gminy Popielów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 156/10 km. 1 obręb Stobrawa odbędzie się w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, przy ul. Opolskiej 13 w Sali Narad Urzędu Gminy.

Przetargiem objęta jest nieruchomość niezabudowana oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 156/10 km. 1 obręb Stobrawa o pow. 0,0895 ha; użytek gr. – RVI 0,0895 ha, jednostka rejestrowa G.141.

Ogłoszenie:
Skan:
PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa
Plik w formie dostępnej:
PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

Wyciąg z ogłoszenia:
Skan:
PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa
Plik w formie dostępnej:
PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa
 

Wersja XML