Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Michała 55

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów realizuje

projekt pn.

„Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice przy ulicy Michała 55 ”

współfinansowany z budżetu państwa w ramach

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022

Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior+”

Logotyp Senior+
Logotyp jest koloru złotego z narysowanym obok domkiem z sercem.

Informacja o dofinansowani

środki budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

Nazwa projektu

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy ulicy Michała 55

Kwota dofinansowania

 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

250 000,00zł

Cel projektu

Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych poprzez zabezpieczenie miejsca, w którym mogą się spotykać, uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach integracyjnych zachęcających do aktywnych działań.

Realizowane zadania

Adaptacja istniejących pomieszczeń na parterze budynku użyteczności publicznej, w którym aktualnie znajdują się, lecz będą przeniesione do innego obiektu, pomieszczenia biblioteki publicznej i izba pamięci Jakuba Kani w miejscowości Stare Siołkowice ul. Michała 55, na utworzenie w nich Klubu Seniora +

Wyposażenie pomieszczeń Klubu Seniora+

Grupy docelowe

Adresatami utworzonej placówki Klub Senior+ będą przede wszystkim osoby z terenu Gminy Popielów w wieku 60+

Efekty projektu Utworzenie Klubu Seniora+ w Starych Siołkowicach składającego się z:
- pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego m.in. w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań oraz z możliwością szybkiej adaptacji na jadalnię, a także wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników umożliwiające prowadzenie w nim również zajęć rehabilitacyjno-ruchowych,
- pomieszczenia kuchennego - aneks kuchenny, wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku z blatem roboczym w ciągu technologicznym,
- łazienki wyposażonej w 2 toalety (jedna dla kobiet i osób niepełnosprawnych i jedna dla mężczyzn),
- pomieszczenia pełniącego funkcję szatni dla seniorów,

Rok realizacji

2022

Wersja XML