Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok (II informacja)

Informujemy, że na dzień 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 została zwołana Sesja Rady Gminy Popielów, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za rok 2021.

Raport obejmuje realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał i inne informacje.

Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem, w której mogą uczestniczyć mieszkańcy w liczbie do 15 osób.

Osoby chcące zabrać głos w trakcie debaty zobowiązane są do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia.
Do zgłoszenia należy załączyć listę poparcia co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana jest Sesja Rady Gminy, tj. do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 15.30.

Mieszkańcy zabierają głos w dyskusji w kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy.

Szczegóły na stronie:  RAPORT O STANIE GMINY

Wersja XML