Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Brak opisu obrazka
W dniu 27 lutego 2011 na sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie odbył się I otwarty turniej tenisa stołowego, w którym startowało ponad 120 uczestników. Rozgrywki odbywały się równolegle na 11 stołach pingpongowych w różnych kategoriach wiekowych. Na najlepszych czekały puchary ufundowane przez Wójta Gminy Popielów Dionizego Duszyńskiego.

Dziękujemy pomysłodawcom turnieju, organizatorom oraz sponsorom, których zaangażowanie i inicjatywa pozwoliły na zorganizowanie tej imprezy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

p.o dyrektora Piotr Szafrański

Wersja XML